Начало Сигнали Крипто сигнали Седмичен Форекс анализ Инвестиции в Акции Борси За нас Партньори Общи условия Политика за поверителност Видео Блог Контакт Регистрация Вход

Общи условия

 

Чл.1. С ползването, на която и да било част от нашата платформа, предлагана от https://www.crypto-advice.com/, Вие декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, задължавате се да ги спазвате и ги приемате изцяло.

Чл.2. Услугата, предлагана от https://www.crypto-advice.com/, е собственост на регистрираното в Република България дружество „КЕЙПИ ОПТИМИЗЕЙШЪН“ ЕООД, ЕИК: BG202731949.

Чл. 3. Дружеството си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на страницата на https://www.crypto-advice.com/. Последна редакция на Общите условия е публикувана на 23.09.2017г.

Чл.4. Услугата, предлагана от  https://www.crypto-advice.com/, представлява предоставяне / даване на прогнози и консултации на своите клиенти, затова откъде /от коя борса за криптовалути/, кой вид криптовалута и на каква цена да бъде закупена и / или продадена.

Чл.5. Предоставените прогнози и консултации имат за цел да образоват и да дадат информация на клиентите относно същността и спецификата на „криптовалутата“, като по никакъв начин не гарантират на клиентите някакъв финансов резултат, като в случай на претърпени финансови загуби от използването на прогнозите и / или консултациите, „КЕЙПИ ОПТИМИЗЕЙШЪН“ ЕООД не носи каквато и да била отговорност. 

Чл.6. Информацията поместена на сайта ни не взема под внимание инвестиционните цели и финансовите възможности на отделните клиенти. Преди да предприемете действия съобразно материалите в сайта трябва да прецените дали те са подходящи за Вас и, ако е необходимо, да потърсите професионален съвет от трета страна.

Цените на валутите, стоките и борсовите индекси, посочени в материалите могат да се повишат, както и да се понижат. Това може да доведе до загуби от страна на инвеститорите. Предходни постижения и печалби, не са гаранция за бъдещ успех и резултати не са гарантирани.

Чл.7. Прогнозите и консултациите ще бъдат предоставяне на всеки клиент посредством електронно писмо, което те ще получават периодично, на предварително предоставена от тях електронна поща и за периода на абонамента, който са избрали.

Чл.8. Поради независещи от нас обстоятелства си запазваме правото да не пускаме прогнози спрямо договорните ни отношения, ако има рязко влошаване на пазара или подобни форсмажорни обстоятелства.

Чл.9. Услугите на https://www.crypto-advice.com/ не може да се използват за нарушаване или заобикаляне на данъчното и финансовото законодателство, нито за действия, свързани с „пране на пари”.

Чл.10. „КЕЙПИ ОПТИМИЗЕЙШЪН“ ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугите на https://www.crypto-advice.com/ и за тяхното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.

Чл.11. „КЕЙПИ ОПТИМИЗЕЙШЪН“ ЕООД си запазва правото да качва рекламни материали в уеб страницата https://www.crypto-advice.com/ по начин, по който намери за добре, и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл.12. „КЕЙПИ ОПТИМИЗЕЙШЪН“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя съдържанието, дизайна, технологиите и функционалността на страницата на услугата на https://www.crypto-advice.com/ и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалността.

Заключителни разпоредби

В случай на спор, които страните не могат да разрешат с преговори помежду си, приемат същият да се уреди от действащите закони в Република България.

Посетителите на сайта се задължават да не извършват дейности за подкопаване на авторитета на https://www.crypto-advice.com/, свързано с публикуване на информация пред трети лица била тя достоверна или не.

https://www.crypto-advice.com/ притежава правата върху текстовете и графичната част на сайта. Използването на материали е допустимо само след писмено съгласие на екипа на сайта в рамките на закона.